Kontakt os

Brug formularen til højre til at sende os en besked. Du kan fx henvende dig om bestilling af udgivelser, abonnement, forsendelse – eller hvis du ønsker at skrive for Passepartout.

Langelandsgade 139
DK-8000 Aarhus C
Danmark

8716 2794

Passepartout er et kunsthistorisk tidsskrift ved Aarhus Universitet, som udgives to gange årligt. Hver udgivelse er en antologi af artikler, der belyser et tema fra forskellige vinkler.

pp38-hero.jpg

Billeder af børn

 

PASSEPARTOUT 38

20. årgang · 2017 · 233 sider

Dette otteogtredivte nummer af Passepartout sætter fokus på billeder af børn. Der eksisterer en lang tradition for at afbilde børn i kunstneriske sammenhænge, ligesom forestillinger om en forbindelse mellem barn og kunstner som individer knyttet til fantasi, leg og skaberkraft optræder siden slutningen af 1700-tallet. Barnet har gennem århundreder været gengivet i en lang række andre former for visuelle udtryk, og børn har selv afbildet sig selv og andre børn på deres tegninger. Ikke desto mindre er repræsentationer af barndom i tilknytning til billedkunst og visuel kultur hidtil et stort set ubeskrevet område i dansk, akademisk sammenhæng.

I en dansk sammenhæng leder man forgæves efter udstillinger, der tematiserer barnet som motiv i kunstnerisk sammenhæng, og akademiske undersøgelser begrænser sig til artikler, for eksempel om Jens Juels børne­portrætter i bogen Hvis engle kunne male (1995) redigeret af Charlotte Christensen. Med ønsket om at præsentere mulige indgange til forskning i billeder af børn inviterede vi forskere til at komme med bidrag i forhold til en række grundlæggende spørgsmål som: Hvilke billedlige repræsentationer afstedkommer børn? Hvilke former for visuelle udtryk producerer børn selv? Hvad karakteriserer visuelle opfattelser af ‘barnlighed’? Hvorledes begribes og bruges det barnlige i kunsten? Hvilke blikke retter voksne mod børn, og hvorledes repræsenteres disse blikke i billeder? Hvilke former for idolatri og ikonoklasme afstedkommer billeder af børn?

Overordnet set undersøger artiklerne i dette nummer en yderst vidtfavnende række af billeder af og forestillinger om børn ud fra en række forskellige faglige, teoretiske og metodiske perspektiver. Forskning i billeder af børn fremstår som et yderst heterogent forskningsfelt med mange udviklingsmuligheder, også i en dansk akademisk sammenhæng. Artiklerne afspejler samtidig, at barnet også dag – og måske særligt i dag? – på en gang vækker nysgerrighed inden for en række fagligheder, men også stadig fremstår som en gåde og en kilde til undren.


Indhold

Forord
Redaktionen

Voksenlivets prisme
Anna Schram Vejlby

Barndom fortalt for børn
Nina Christensen

Hvem er barnlig?
Teresa Østergaard Pedersen

De voksne børn og de barnlige voksne
Asger Jorn

Små monstre
Camilla Skovbjerg Paldam

Klamme børn
Iben Engelhardt Andersen

Fantasiens paradokser
Jakob Rosendal

Sadism in the Kindergarten
Lilian Munk Rösing

At vokse sidelæns, eller versioner af det queer barn
Kathryn Bond Stockton

Børnetegning som æstetisk objekt
Anne Maj Nielsen

Temaredaktion

Nina Christensen
Jakob Rosendal

Pris og bestilling

DKK 150,–
NOK 165,–
SEK 185,–
EUR 20,–