Kontakt os

Brug formularen til højre til at sende os en besked. Du kan fx henvende dig om bestilling af udgivelser, abonnement, forsendelse – eller hvis du ønsker at skrive for Passepartout.

Langelandsgade 139
DK-8000 Aarhus C
Danmark

8716 2794

Passepartout er et kunsthistorisk tidsskrift ved Aarhus Universitet, som udgives to gange årligt. Hver udgivelse er en antologi af artikler, der belyser et tema fra forskellige vinkler.

2014-10-18 16.38.07.jpg

Kunst og politik

 

Passepartout 35

19. årgang · 2014 · 175 sider

Passepartout sætter med nummer 35 fokus på krydsfeltet mellem kunst og politik. Vi stiller skarpt på, hvordan skiftende tiders kunstepoker og kunstnere har forholdt sig til og skildret den politiske elite og magtens strukturer. Har kunstnerne understøttet konger, fyrster og embedspolitikeres forskelligartede ønsker til en repræsentativ visuel kultur i form af billedproduktioner, eller har de ydet dem modstand? I en kunsthistorisk optik går vi tæt på historiske milepæle fra 1500-tallet til i dag, hvor kunstens arkitektur-, design- og billedsprog var med til at gøre en forskel. 

I dette nummer, som vi kalder for »Kunst og Politik«, møder vi de indviklede alliancer mellem politik og kunst på en række historiske niveauer, der spænder fra Karl V’s renæssancepalads i Granada, over 1600-tallets kunstskabe bestilt af fyrster, malerier af den sene 1700-tals kunstner Anne-Louis Girodet, der havde en finger med i spillet i den franske revolution, kunsten før og efter enevældens fald i Danmark, til artikler om politiske agendaer i samtidskunsten. 

Geografisk kommer vi omkring Australien, Spanien, Frankrig, Tyskland, Norge, Sverige og Danmark, og tilsammen tegner artiklerne et billede af, at spørgsmål om forholdet mellem kunst og politik ikke kan afgrænses til bestemte geografier, perioder, endsige til bestemte statslige styreformer eller entydige alliancer; det synes med andre ord at være et tema, der har bred relevans og evig gyldighed. Kunstnerne har således til alle tider haft appel til de øverste magtfulde, politiske niveauer, og derigennem opnået indflydelse ikke alene på den kunstpolitiske scene, men også på det realpolitiske niveau. 


 
 

Indhold

Forord
Redaktionen

Granada – en kristen forpost
Mogens Nykjær

Den kostbare konversation: Det pommerske kunstskab
Lisbet Tarp

Girodets Endymions søvn – reaktionær eller revolutionær billeddannelse?
Peter Brix Søndergaard

Politisering af det nationale?
Karina Lykke Grand og Gertrud Oelsner

‘Politisk samtidskunst’ som i …
Lotte Philipsen

Carnegies kunstkapital og global kinesisk oliemalingsindustri
Jørn Erslev Andersen

Hvis grise kunne flyve
Pernille Leth-Espensen

 

Temaredaktion

Karina Lykke Grand
Sandra Mostad
Tina Lerke Nielsen
Getrud Oelsner

Pris og bestilling

DKK 150,–
NOK 165,–
SEK 185,–
EUR 20,–