Kontakt os

Brug formularen til højre til at sende os en besked. Du kan fx henvende dig om bestilling af udgivelser, abonnement, forsendelse – eller hvis du ønsker at skrive for Passepartout.

Langelandsgade 139
DK-8000 Aarhus C
Danmark

8716 2794

Passepartout er et kunsthistorisk tidsskrift ved Aarhus Universitet, som udgives to gange årligt. Hver udgivelse er en antologi af artikler, der belyser et tema fra forskellige vinkler.

pp-33.jpg

Erindring

 

Passepartout 33

18. årgang · 2012 · 152 sider

Med dette nummer af Passepartout under overskriften Erindring ønsker vi at sætte fokus på erindringskultur i en kunsthistorisk og visuel kulturel optik. Genstandsfeltet omfatter de klassiske kunstgenrer samt andre visuelle medier, der enten er en del af samtidens aktuelle erindringskultur eller fungerer som en kommentar hertil. Derfor spænder materialet i dette nummer over alt fra billeder, arkitektur og steder til brugsgenstande, performancekunst og sociale medier for dermed at undersøge, hvordan erindring materialiserer sig i forskellige medier, hvordan fortiden gennem disse medier fæstner og aktualiserer sig i nutiden samt hvilken betydning erindring har for konstruktionen af identitet. 

I forlængelse af nummerets tema fungerer omslaget, der er udarbejdet af kunstneren Kaare Sabastian Golles, som en manifestation af, hvordan erindringen indlejrer sig i et konkret medie. Nummeret er trykt i papir uden kachering, hvilket betyder, at fingeraftryk, støv og tidens ælde vil sætte sine tydelige spor, når I som læsere bladrer nummeret igennem. Brugen af nummeret vil således blive indlejret i dets fysiske materiale og lade et lag af erindring lægge sig på dets sider og omslag. 

Nummeret er inddelt efter det princip, at vi starter med et metodisk blik på erindringstematikken, hvorefter vi undersøger erindring først i forhold til billedmediet, derpå i forhold til arkitektur og steder, dernæst i forhold til brugsgenstande og afslutningsvis i forhold til performancekunst.


Indhold

Forord
Redaktionen

Erindringskulturens pludselige aktualitet
Mads Rosendahl Thomsen

Kulturel erindring i migrationens splintrede spejl
Anne Ring Petersen

At betragte andres krig
Kasper Green Krejberg

En erindring om Rom
Kaspar Thormod

Akropolis’ nyeste erindringslag
Rasmus A.F. Quistgaard

Erindring mellem oplevelse og diskurs
Rasmus Kjærboe

Da Tomorrowland blev til Yesterland
Kristian Handberg

Between memory and oblivion
Sisse Tanderup

At bebo fortiden
Camilla Jalving

Gemmer du, så glemmer jeg
Lone Koefoed Hansen

 

Temaredaktion

Anne Malene Bonde
Maria Fabricius Hansen
Julie Lykke Jensen
Ane Hejlskov Larsen
Anne Sophie Lykke-Poulsen
Thilde Nyborg

Pris og bestilling

DKK 130,–
NOK 140,–
SEK 160,–
EUR 17,50